HOME   O NÁS   REFERENCE   KE STAŽENÍ   KONTAKT  

Měřící technika - Liquitron

Měřící přístroje Liquitron jsou dobou své existence ověřené průmyslové přístroje, které vyhoví sebenáročnější aplikaci. Množství binárních vstupů a výstupů, v kombinaci s řadou reléových a proudových výstupů a limitních a časových zpožďovačů z těchto zařízení vytváří velmi univerzální přístroj schopný řídit mnoho procesů a zařízení najednou. Jedním přístrojem tak elegantně vyřešíte i složitější regulační úlohy.DP5000

je dvoukanálový pH měřič a kontrolér s reléovými nebo proporcionálními impulsními výstupy pro řízení dávkovacích čerpadel a dalších zařízení. Přídavný modul umožňuje přenos měřeného údaje proudovou smyčkou 4-20 mA do vzdálených míst.

Nejčastější aplikace:

 • Chladicí okruhy
 • Neutralizace odpadních vod
 • Řízení chemických procesů
 • Potravinářské výrobny, mlékárny
 • Úpravy povrchů materiálů, zinkovny
 • Bazény a koupaliště

DC 4500

Je digitální měřič vodivosti s možností programování vestavěných časovačů, reléových nebo proporcionálních pulsních výstupů pro řízení dávkovacích čerpadel, odluhových ventilů a dalších zařízení. Možnost naprogramování několika úrovní alarmů, 4 režimů odluhu a dávkování inhibitoru. Při využití všech vestavěných funkcí je přístroj schopen řídit kvalitu vody v okruhu zcela automaticky.

 • Chladicí okruhy
 • Automatický odluh kotlů
 • Sledování kvality vody v uzavřených okruzích

DR5000

Je dvoukanálový měřič redox (ORP) potenciálu kapalin s reléovými a proporcionálními impulsními výstupy pro řízení dávkovacích čerpadel a dalších zařízení.

 • Chladicí okruhy
 • Čištění odpadních vod
 • Řízení chlorace a dechlorace
 • Ozonizace pitných a odpadních vod
 • Úpravy povrchů materiálů
 • Bazény a koupaliště