HOME   O NÁS   REFERENCE   KE STAŽENÍ   KONTAKT  

Měřící technika

Dodáváme průmyslové systémy měření za účelem sledování průběhu chemických a fyzikálních procesů a jejich následného řízení. Každá průmyslová aplikace vyžaduje specifický přístup a proto našim zákazníkům vždy doporučujeme zařízení, které beze zbytku splní jejich požadavky a má pro danou aplikaci nejlepší předpoklady.

Měření provozních parametrů nějakého procesu s využitím moderních regulačních technologií je čím dál častěji požadováno a zcela oprávněně. Správné vyhodnocení aktuálních měřených veličin a nasazení odpovídajících regulačních prvků totiž přispívá nejen k výraznému komfortu obsluhy, ale hlavně přináší nemalé výhody:

 • zvýšení komfortu obsluhy zařízení/technologie
 • archivace měřených dat
 • dokonalý přehled o průběhu procesu
 • snížení nákladů např. na provozní chemikálie, spotřebu vody, tepla atd.
 • odstranění možnosti vzniku havarijních stavů
 • a mnoho dalších

Specializujeme se na měření a regulaci chemicko-fyzikálních parametrů v procesech čištění a úpravy pitných, technologických, odpadních a bazénových vod. Řada úpravárenských a čistírenských procesů je postavena na regulaci a sledování průtoku vody, hodnoty pH, redoxu či vodivosti vody. Měření těchto parametrů a správná regulace navazujících technologií je základem ekonomického, bezpečného, ale i ekologického přístupu.

Příklady našich typických MaR aplikací

 • měření a regulace pH odpadních vod – neutralizační stanice
 • měření a regulace pH, redoxu (ORP), obsahu volného chlóru v pitné či bazénové vodě
 • řízení automatického odluhování kotlů a chladících věží
 • sledování kvality vody v chladících okruzích a řízení dávkování biocidů, inhibitorů koroze apod.
 • automatické dávkování kondicionačních chemikálií do teplovodních okruhů
 • sledování kvality upravené vody
 • měření průtoku

K měřícím přístrojům dodáváme široký rozsah příslušenství a kompletní sortiment měřících sond pro měření:

 • pH
 • redox/ORP
 • volný i celkový chlór
 • vodivost
 • chlordioxid
 • brom
 • ozon
 • peroxid vodíku
 • kyselina peroctová
 • kyslík
 • teplota