HOME   O NÁS   REFERENCE   KE STAŽENÍ   KONTAKT  

Měřící technika - Walchem

Americká firma Walchem patří mezi největší světové výrobce měřících přístrojů pro řízení chemických procesů. Neustále probíhajícím vývojem a výzkumem se firma Walchem, respektive její výrobky, staly etalonem kvality, funkčnosti a technické dokonalosti pro ostatní výrobce. Největší úspěchy slaví výrobky Walchem v oblasti řízení a kontroly kvality vody v chladících okruzích, otevřených i uzavřených, dále pak v oblasti chemické úpravy kotelních vod.

Většina přístrojů je vybavena dvěma vstupy pro měřené veličiny, např. pH a ORP, nebo měření vodivosti na dvou kotlích apod. Přístroje jsou vždy vybaveny několika ovládanými, plně programovatelnými reléovými výstupy, USB připojením pro stažení měřených dat atd. Reléové výstupy pak ovládají externí zařízení např. servoventily, dávkovací čerpadla apod.

Precizním monitoringem kvality vody při chemické úpravě vody v chladících okruzích, topných systémech, kotelnách atd. lze chránit technická zařízení před korozí, usazováním nečistot, tvorbou vodního kamene, kolonizací bakteriemi, zarůstáním zelenými řasami apod. Při správně nastaveném systému lze také ušetřit náklady za dávkované chemikálie, lze snížit spotřebu vody na odluzích (odluh kotle, odluh chladících věží) a nepřímo samozřejmě šetříte náklady na údržbu.

WebMaster

 • univerzální průmyslový měřící přístroj
 • vstup až 4 měřených veličin
 • 8 analogových výstupů
 • snadná připojitelnost k internetové síti, USB, telefonu, modemu

WCT/WDT

 • řízení chemických procesů na 1-2 chladících věží
 • duální kontrolér vodivosti, případně měření pH a ORP

WBL/WDB

 • unikátní, úsporný systém řízení odluhu
 • řízení dávkování chemikálií pro ošetření kotelní vody
 • duální kontrolér pro obsluhu dvou kotlů

WDIS

 • zařízení pro spolehlivou a ekonomickou kontrolu desinfekčních procesů
 • přístroj umožňuje přesné měření obsahu volného chlóru Cl, chlordioxidu nebo ozónu
 • využití při desinfekci vody v chladících věžích, v potravinářství, úpravě pitné vody, na bazénech

WPH/WDP

 • přístroj pro monitoring pH, příp. ORP nebo jejich kombinace
 • využití při všech úpravárenských procesech